Академия Белисима
Държавни лицензи и дипломи


Ужаваеми клиенти, представяме на вашето внимание информация относно лицензите на Центъра за провеждане на професионално обучение, както и дипломите, издавани от Центъра за удостоверяване на успешно завършен курс на обучение и успешно положен изпит - Държавно удостоверение, Държавно свидетелство и Europass Приложение.


Държавните документи, който Центърът е лицензиран да издава са образци на МОНМ
и представляват документи на народната просвета.
Държавно удостоверение за Професионално
обучение - част от професия


Държавно свидетелство за професионална квалификация, с което се удостоверява  професия II степен (мастер клас)EuropassПриложение към Държавно свидетелство и Държавно удостоверение.
Като приложение към Държавно свидетелство, всеки завършил курса на обучение в Академия Белисима и придобил държавен документ -
Удостоверение или Свидетелство, може да придобие Europass документ на избран чужд език, помагащ за по-лесна професионална реализация в ЕвропаИздаване на дубликат на Държавно свидетелство и Държавно удостоверение.
При загубване или унищожаване на Свидетелство или Удостоверение за професионална квалификация може да бъде издаден дубликат. За целта се обърнете към Управителя на ЦПО за подаване на заявление.
Цената за издаване на дубликат е 90 лева.


Белисима - Мариана Крумова ЕООД
София,
ул."Ворино" 20GSM: 0887516870
          0898659111
e-mail: office@belisima-academy.com
Курсове в София, Перник, Дупница, Благоевград, Бобовдол, Враца, Кюстендил