Академия Белисима
Държавни лицензи и дипломи


Ужаваеми клиенти, представяме на вашето внимание информация относно лицензите на Центъра за провеждане на професионално обучение, както и дипломите, издавани от Центъра за удостоверяване на успешно завършен курс на обучение и успешно положен изпит - Държавно удостоверение, Държавно свидетелство и Europass Приложение.


Държавните документи, който Центърът е лицензиран да издава са образци на МОНМ
и представляват документи на народната просвета.
Държавно удостоверение за Професионално
обучение - част от професия


Държавно свидетелство за професионална квалификация, с което се удостоверява  професия II степен (мастер клас)EuropassПриложение към Държавно свидетелство и Държавно удостоверение.
Като приложение към Държавно свидетелство, всеки завършил курса на обучение в Академия Белисима и придобил държавен документ - Удостоверение или Свидетелство, може да придобие
Europass документ на избран чужд език, помагащ за по-лесна професионална реализация в Европа


Белисима - Мариана Крумова ЕООД
София,
ул."Ворино" 20GSM: 0887516870
          0898659111
e-mail: office@belisima-academy.com
Курсове в София, Перник, Дупница, Благоевград, Бобовдол, Враца, Кюстендил